Zirə Dəniz Limanı 23.12.2013 – cü il tarixdə istismara verilmişdir. Liman 13.10.2016 – cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası (bundan sonra – Dövlət Dəniz Agentliyi) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. “ADO-G Logistics” MMC Zirə limanının əsas idarəetmə orqanıdır.

Zirə Dəniz Limanı üzrə məcburi Qaydalar (bundan sonra – Qaydalar) Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə və “Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

Zirə dəniz limanı öz fəaliyyətinin əsasını limanın dinamik və hər tərəfli inkişafında maddi nemətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün maksimum dərəcə yaxşı qorunmasında görür.

Bunun üçün müəsisə aşağıdakı  öhdəlikləri qəbul edib:

  • Bütün beynəlxalq və ölkədaxili ekoloji normativlərə əməl olunmasının gözlənilməsi;
  • Maddi resurslara maksimum qənaət etməklə, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması ;
  • Ətraf mühitin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün qabaqlıyıcı tədbirlər planın hazırlanması;
  • Əməyin mühafizəsi və istehsalatın təhlükəsizliyi üzrə vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanması, bu sahədə vəziyyətin daim yaxşılaşdırması;

Müəsisənin işçilərinin “ekologiyanın qorunması” işlərinə hamılıqla cəlb edilməsi və bu sahədə göstəricilərin daim yaxşılaşdırılmasına nail olmaq;

Port Management Structure

org-chart

Zirə limanı öz fəaliyyətinin əsasını müəssisənin dinamik və hər tərəfli inkişafında maddi nemətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün maksimum dərəcə yaxşı qorunmasında görür.

Bunun üçün müəsisə aşağıdaki öhdəlikləri qəbul edib:

Bütün beynəlxalq və ölkədaxili ekoloji normativlərə əməl olunmasının gözlənilməsi;

Maddi resurslara maksimum qənaət etməklə, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması ;

Ətraf mühitin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün qabaqlıyıcı tədbirlər planın hazırlanması;

Əməyin mühafizəsi və istehsalatın təhlükəsizliyi üzrə vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanması, bu sahədə vəziyyətin daim yaxşılaşdırması;

Müəsisənin işçilərinin “ekologiyanın qorunması” işlərinə hamılıqla cəlb edilməsi və bu sahədə göstəricilərin daim yaxşılaşdırılmasına nail olmaq;

Limanın media mərkəzində pres-relizlər və audio-vizual materiallar saxlanılır.

Şəkillər

Video

Təqdimat

Xəbərlər

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, “Zirə Dəniz Limanı”

Tel: +99412 565 22 15   E-mail: info@ziraport.az

Direktor – Etibar Paşayev  Mob: +994 55 210 16 78

Liman Meneceri – İsmayıl Fərzəliyev   Mob: +994 50 455 55 99