HAQQIMIZDA

Zirə Dəniz Limanı 23.12.2013 – cü il tarixdə istismara verilmişdir. Liman 13.10.2016 – cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası (bundan sonra – Dövlət Dəniz Agentliyi) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. “ADO-G Logistics” MMC Zirə limanının əsas idarəetmə orqanıdır.

LİMAN MƏCBURİ QAYDALARI

Zirə Dəniz Limanı üzrə məcburi Qaydalar (bundan sonra – Qaydalar) Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə və “Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ PLANI

Zirə dəniz limanı öz fəaliyyətinin əsasını limanın dinamik və hər tərəfli inkişafında maddi nemətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün maksimum dərəcə yaxşı qorunmasında görür.

Bunun üçün müəsisə aşağıdakı  öhdəlikləri qəbul edib:

  • Bütün beynəlxalq və ölkədaxili ekoloji normativlərə əməl olunmasının gözlənilməsi;
  • Maddi resurslara maksimum qənaət etməklə, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması ;
  • Ətraf mühitin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün qabaqlıyıcı tədbirlər planın hazırlanması;
  • Əməyin mühafizəsi və istehsalatın təhlükəsizliyi üzrə vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanması, bu sahədə vəziyyətin daim yaxşılaşdırması;

Müəsisənin işçilərinin “ekologiyanın qorunması” işlərinə hamılıqla cəlb edilməsi və bu sahədə göstəricilərin daim yaxşılaşdırılmasına nail olmaq;

KEYFİYYƏTİN İDARƏ OLUNMASI SİSTEMİ

Port Management Structure

org-chart

ƏMNİYƏTLİK VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

Zirə limanı öz fəaliyyətinin əsasını müəssisənin dinamik və hər tərəfli inkişafında maddi nemətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün maksimum dərəcə yaxşı qorunmasında görür.

Bunun üçün müəsisə aşağıdaki öhdəlikləri qəbul edib:

Bütün beynəlxalq və ölkədaxili ekoloji normativlərə əməl olunmasının gözlənilməsi;

Maddi resurslara maksimum qənaət etməklə, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması ;

Ətraf mühitin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün qabaqlıyıcı tədbirlər planın hazırlanması;

Əməyin mühafizəsi və istehsalatın təhlükəsizliyi üzrə vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanması, bu sahədə vəziyyətin daim yaxşılaşdırması;

Müəsisənin işçilərinin “ekologiyanın qorunması” işlərinə hamılıqla cəlb edilməsi və bu sahədə göstəricilərin daim yaxşılaşdırılmasına nail olmaq;

MEDİA MƏRKƏZİ

Limanın media mərkəzində pres-relizlər və audio-vizual materiallar saxlanılır.

Şəkillər

Video

Təqdimat

Xəbərlər

BİZİMLƏ ƏLAQƏ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.