XİDMƏTLƏR

Zirə limanı Xəzərin kontinental şelfində neft və qaz istehsalının bütün proseslərində, o cümlədən dəniz özülləri və estakadalarının tikilməsi, coğrafi-geoloji tədqiqatların həyata keçirilməsi, neft-qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi, istismar zamanı onların təmiri, dənizdəki neft obyektlərinin yanğından mühafizəsi, neftçilərin iş yerlərinə çatdırılması, həmçinin müxtəlif növ yüklərin (yanacaq-sürtkü materialları, içməli su, mal-material, avadanlıq, metal konstruksiyalar və s.) daşınmasında ən müxtəlif xidmətlər göstərir.

BUNKERLƏMƏ

Bunkerləmə – Yanacaq təchizatı

  • Yanacaq 10 m3 tutumlu çənə malik yük maşınında sahəyə gətirilir və sonra obyektin şimal-qərb hissəsində yerləşdirilmiş 10 m3 tankerə nəql olunur. Daha sonra binanın şərq divarı yaxınlığında işləyən bir boru kəməri ilə sahil yanalma sahəsinə aparılır. Boru kəməri hər hansı sızma və ya təhlükəsizlik narahatlığının qarşısını almaq üçün daxildən beton kilitlə qorunur.
  • Nəqliyyat və tədarük üçün istifadə olunan bütün avadanlıq və maşınlar beynəlxalq standartlara uyğun olacaqdır.Gəmilər bunkerləmə əməliyyatlarını Zirə Limanında qaldıqları zaman həyata keçirə bilər.

TULLANTILARIN İDARƏ OLUNMASI

Qatı Tullantıların İdarə olunması

  • Zirə limanının içərisində xüsusi növ konteynerlər yerləşdirilib və ev və məişət tullantılarını saxlamaq üçün istifadə olunur. Tələb olunduğu təqdirdə təhlükəli tullantıların saxlanması üçün əlavə bir zibil qutusu təmin edilir.
  • Tullantıların liman ərazisindən toplama və daşınması üçün 10 m3 zibil maşını mövcuddur. Tullantılar “Təmiz Şəhər” MMC-nin ərazisində təkrar emal edilir. Xaric olunan tullantılara dair atılma məlumatını göstərən sənəd verilir. Bütün nəqliyyat vasitələri tullantıların idarə edilməsi üçün lazımi lisenziyalara və icazələrə malikdir.

Maye Tullantıların İdarə olunması

Zirə Limanı gəmilərdə yaranan aşağıdakı maye tullantılarını toplayır, daşıyır və atır.

  • Yağlı su – Yağ, neft və ya digər kimyəvi maddələrlə qarışdırılan su. Yağlı su daşınma və xaric edilərkən əlavə qayğı tələb edir.
  • Boz su – Çirkab suları əsasən ev təsərrüfatlarında yaranır. Mənbəyi əsasən çöküntülər, duşlar, paltaryuyan maşınlar və s. Qarışıq əsasən neytraldır və daha az qayğı tələb edir.
  • Kanalizasiya (qara su) – Çirkab suyu, nəcis, sidik və tualet kağızının sularından ibarətdir. Qara su özlüyündə patojenləri ehtiva edir və buna görə emal zamanı xüsusi diqqət tələb olunur.

Yuxarıda göstərilən maye tullantıların xaric edilməsi üçün  Hövsan və Qaradağ ərazilərində hökumət tərəfindən yerlər təyin edilmişdir. Xüsusi emissiya vasitələri bütün maye tullantıları müvafiq sahələrə yığır və nəql edir. Bütün nəqliyyat vasitələri təhlükəli və neytral tullantıların nəqli üçün lazımi sertifikatlaşdırma və lisenziyaya malik olacaqdır.

TƏCHİZAT

Su Təchizatı

Limanın içməli su ehtiyatları Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinə birləşdirilmiş bir boru kəməri vasitəsilə limana gətirilən təzə su ilə doldurulur. İçməli su daha sonra limanın şimal tərəfində quraşdırılmış 150 tonluq çən konteynerində saxlanılır. Müəssisənin perimetri boyunca 1430 metrlik su boru xətti çəkilib. Çənlərin yaxınlığında pompalar quraşdırılıb və 30 m3 / saat su təmin edir. Bir metrə gəmilərə köçürülən su həcmini ölçür.

TEXNİKİ/DƏNİZÇİLİK XİDMƏTİ

Pilotaj

Zirə Limanına daxil olarkən, bütün ticarət gəmiləri (ölçüsündən asılı olmayaraq) nəzarət qülləsinə müraciət etməlidir, pilotaj tələb etməlidirlər və liman kapitanının  rəhbərliyi altında limana daxil edilməlidirlər.

Pilotaj, gəmilərin və üzən vasitələrin kapitanlarına bir limana daxil olmaq və tərk etmək və liman daxilində və pilotaj sahəsinin coğrafi sərhədləri içərisində təhlükəsiz şəraitdə və müvafiq qanunla müəyyən edilmiş şərtlərdə, bu xidmətin tənzimlənməsi qaydalarına və xüsusi xidmət tələblərinə uyğun olaraq müvafiq dənizçilik manevralarını həyata keçirmək üçün göstərilən məsləhətçi xidmət kimi başa düşülür.

NƏQLİYYAT XİDMƏTİ

Nəqliyyat Xidməti

Zirə limanında nəqliyyat xidməti ADO-G Logistics MMC tərəfindən həyata keçirilir. Şirkət, sərnişinlərin, yüklərin, təhlükəli malların və s. daşınması üçün lazım olan bütün vasitələrə malikdir. ADO-G Logistics fiziki şəxslər və korporasiyalar üçün müştərinin mallarının daşınmasından saxlama, inventarlaşdırma və s. əlavə dəyər xidmətlərinə kimi bütün logistika prosesini təşkil edir. Zirə Limanından mallar asanlıqla, sürətli və davamlı olaraq Azərbaycan (ölkədaxili) və xaricdə istənilən regiona nəql edilə bilər

Ekipaj Transfer Xidmətləri

Zirə limanında böyük və kiçik ekipaj heyətinin terminal sahəsindən gəmilərə daşınması üçün xüsusi hazırlanmış keçid nəzərdə tutulmuşdur. Gəmiyə mindikdən əvvəl yoxlama siyahısında siyahıya alınmış ekipaj üzvləri SƏTƏM və digər müvafiq prosedurlar üçün əsas qapının qarşısında toplanır. Prosedurları bitirdikdən sonra sərnişinlər terminal səlahiyyətlisinin nəzarəti altında gəmilərə doğru gedirlər. Gəmilərə minik üçün yalnız siyahıda qeyd olunan lazımi prosedurları keçmiş  ekipaj üzvlərinə icazə verilir. Gəminin kapitanı sərnişinlər gəmilərə mindikdən sonra səlahiyyəti öz üzərinə götürür.

KRAN (VİNÇ) XİDMƏTLƏRİ

Göndərmə & Yükvurma

Zirə limanındakı bütün xidmət təminatçıları logistikanı ən səmərəli, təhlükəsiz və sürətli şəkildə idarə etməyə çalışırlar. Ən böyük konteyner gəmisinin körpülərə yanalmasından yük maşınlarının gömrük xidməti tərəfindən rentgen-nəzarəti və malların son təyinat nöqtəsinə qədər daşınması.

  • Onlarla logistika xidmətləri təminatçısının seçimi
  • Pilot, qayıq və yedəklər arasında yaxşı əməkdaşlıq
  • Zirə limanında bir gəmi üçün lazım ola biləcək hər şeyi tapa bilərsiniz

Agent

Gəmi Agenti

Zirə Limanında agent xidmətləri “ADO-G Marine Services” tərəfindən göstərilir.

“ADO-G Marine Services”  Xəzər dənizində yerli, regional və qlobal miqyasda gəmiçilik əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün lazımi resurslar, təcrübə və infrastruktur ilə bir neçə təşkilatdan biridir.

Əməliyyatlar, sürətli və effektiv bir gəminin bərpası üçün dərin yerli təcrübə və port hakimiyyətləri ilə əla əlaqələrlə dəstəklənir.

ADO-G-nin beynəlxalq yük daşımaları xidməti konteyner gəmilərindən, toplu yük daşıyıcılarından, Ro-Ro gəmilərindən və tankerlərindən astarları və superyachtları seyr etmək üçün hər cür gəmilərə xidmət göstərir; Qazma platformaları və taxıldan, sementdən, poladdan, minerallardan xam, LPG və kimyəvi maddələrdən olan bütün yük növləri.

Xüsusi hazırlanmış həllər, liman zəngindən əvvəl, müddətdə və sonra, ehtiyaclarınıza cavab verən və dəyişən şəraitə uyğunlaşan gəmi statünüzün cusinformasiyasını saxlayır.