Zirə dəniz limanı 12 hektar əraziyə malikdir. Limanın sahilə yanalma xətti 500 metr təşkil edir. Limanda açıq və qapalı saxlama yerləri mövcuddur. Hal hazırda beynəlxalq standartlara cavab verən istehsal sahəsinin inşası  layihəsi üzrə işlər davam etdirilir. Liman ərazisində neft-qaz avadanlıqlarının və dəniz təyinatlı iri qabaritli metalkonstruksiya istehsalat sahəsinin inşasına başlanılıb. Limanda ağırtonnajlı yükqaldırma qabiliyyətinə malik kranlar və dəniz təyinatlı əməliyyatların aparılmasında istifadə olunan avadanlıqlar, həmçinin yükdaşımada istifadə olunan müasir nəqliyyat vasitələri mövcud olacaqdır. Layihə üzrə tikilən istehsal sahəsinin dənizdən 50 m aralıqda olan 6 hektarlıq sahədə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Ümumi göstəricilər

Toplam sahə

38

hektar
Torpaq sahəsi 15.98 hektar
Dalğaqıran dəniz sahəsi 16 hektar
Pirs sahəsi 2.2 hektar
Açıq istehsal sahəsi 60,000 kv. metr
Qapalı istehsal sahəsi 27,320 kv.metr
Yanalma sahəsi 1,320 metr
Körpünün uzunluğu (minimum 8 metr  dərinlik) 350 metr
Açıq sulardan liman akvatoriyasına olan dərinlik 8-11 metr
Limana yanaşma kanalının eni 90 metr
Sahil bəndi boyu tumbaların sayı (minimum) 25 metr
Sahil divarının dəniz səviyyəsindən hündürlüyü (minimum) 3 metr

Layihənin icra olunduğu ərazi və Limana giriş

map

Yük Terminalı Xəzər dənizində quru və maye konteyner yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yüklər sahənin şərq tərəfində 4 liman vinçi ilə boşaldılacaq. Daha sonra hər bir konteyner  təsbit ediləcək, siyahıya alınacaq, sənədləşdiriləcək və saxlanılmaq üçün limanın ən uzaq şimal tərəfinə aparılacaq. Hazırda yük terminalı fəaliyyət göstərir və yüklərin daşınması əsasən kənd yolları ilə idarə olunur. Gələcək planlarımızda olan 13 km uzunluğunda bir dəmir yolunu inşa etməyimiz mövcud daşıma qabiliyyətini ildə 1 milyon tona çatdıracaqdır. Dəmir yolu liman ilə birləşəcək və yüklərin çatdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcəkdir.

Quru Yük Terminalı

Klinker, sement, minerallar və digər quru yüklərdən ibarət mallar gəmilərdən Zirə Limanının Quru Yük Terminalındakı dəmir yolu və ya yük maşınlarına birbaşa boşaldılacaqdır. Bu təsis həm də gəmilərin yüklənməsi üçün xüsusi yükləmə tələb olunduqda da istifadə edilə bilər. Zirə Liman İdarəsi tərəfindən idarə olunan Quru Yük Terminalı limanın daxilində yerləşir. Dəmiryolu xidməti ADDY tərəfindən təmin edilir. Bu terminal quru yük daşımalarının yüksək ötürmə qabiliyyətini təmin etmək və eyni zamanda ətraf mühitin qorunmasında ən qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

         

Maye Yük Terminalı təbii dərinliyi 9 metrə qədər olan 4 körpüyə malik olmaqla, 350 min ton DWt qədər gəmiləri qəbul edə biləcək və müxtəlif məhsulları (xam, rafinadlaşdırılmış məhsullar, mayeləşdirilmiş qazlar və digər maye kütlələri) bərabər şəkildə idarə etməyə imkan verəcəkdir.

Terminal həyata keçirilən əməliyyatlarda ən yüksək təhlükəsizlik standartlarına uyğun müasir kompüterləşdirilmiş idarəetmə və nəzarət sistemi ilə təchiz olunacaq. Həmçinin, bütün ekoloji tələblərə riayət etməyə imkan verən tullantı və balast su təmizləyici qurğu ilə əlaqələndiriləcəkdir.

Zirə Limanı Dəniz Sənaye Kompleksində  inşa edilən RoRo terminalı Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən RoRo tipli bütün növ gəmiləri qəbul etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Zirə Limanı, Xəzər dənizində gəmi səfərləri zamanı vaxt qazanmaq (vaxta qənaət etmək)  üçün Abşeron yarımadasının strateji cəhətdən əlverişli tərəfində yerləşir. Yükdaşıyan avtomobillər vasitəsilə Avropadan Asiyaya və ya əks istiqamətdə  yük nəql edən logistika şirkətləri Azərbaycan Respublikasının qədim İpək Yolunun üzərində yerləşən rəqabətli coğrafi mövqeyindən istifadə etməklə çatdırılma müddətini və nəqliyyat xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Daşınacaq mallar Xəzər dənizi üzərindən alternativ marşrutlara nisbətən daha ucuz və daha sürətli nəql edilə bilər. Zira Limanı yük maşınları üçün böyük bir mərkəzdir. Sürücülər üçün restoran, otel, duş, bazar, güzəştli və s. kimi imkanları olan rahat gözləmə zonaları hazırlanmışdır.

Terminal mükəmməl nou-hau və layihə idarəçiliyinə malikdir, eləcə də vaqonların emalı üçün xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

Anbar Ərazisi

Açıq ərazi 30 000 m2 Konteynerlərin saxlanılması üçün nəzərdə tutulub
Bağlı ərazi 6000 m2 Qiymətli materialların, avadanlıqların və yanan maddələrin hava şəraitindən və xarici təsirlərdən saxlanılması və qorunması üçün istifadə olunur

Qısa müddətli saxlama sahəsi konteyner yüklərinin saxlanılması və istifadəsi, eləcə də müxtəlif formalarda və ağırlıqlarda yük daşımaları üçün nəzərdə tutulub. Müəssisəyə bir neçə açıq və qapalı saxlama zonası daxildir. Açıq saxlama meydançasının ümumi sahəsi təxminən 30.000 m2 təşkil edir və konteynerlərin saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Əgər tələb olunarsa, açıq saxlama sahəsi gələcəkdə artırıla bilər. 6,000 m2 sahəsi olan qorunan anbar ərazisi qiymətli materialları, avadanlıqları və yanan maddələrin hava şəraitindən və xarici təsirlərdən saxlanılması və qorunması üçün istifadə olunur. 320 m2 qorunan anbarın tikintisinə artıq başlanılmışdır.

Zira Limanında naviqasiya, pilotaj, yükləmə, naviqasiya, yedəkləmə xidmətləri, bunkerləmə, konservasiya, çirklənməyə nəzarət və yanğından mühafizə daxil olmaqla bütün dəniz xidmətləri üzrə dəniz əməliyyatları şöbəsi fəaliyyət göstərir.

Zirə Limanının üstünlükləri

Zirə limanından əsas neft yataqlarına olan məsafə

Şah Dəniz neft yataqları:

 • 23 mil İstiqlal yatağına
 • 25 mil Şahdəniz yatağına
 • 30 mil Heydər Əliyev yatağına

Azəri-Çıraq-Günəşli neft yataqları:

 • 45 mil  DDQQ
 • 47 mil  Dərinsulu Günəşli
 • 49 mil  Qərbi Çıraq
 • 51 mil  Çıraq
 • 53 mil  Qərbi Azəri
 • 56 mil  Mərkəzi Azəri
 • 61 mil  Şərqi Azəri

 

 • Qış fəslində donmayan
 • İl boyu naviqasiya
 • İş qrafik 24/7
ZP-oilfields-map